PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ W POLSCE CZ.7 RACHUNEK BANKOWY PRZEDSIĘBIORCY- OSOBISTY CZY FIRMOWY? FARE IMPRESA IN POLONIA PARTE 7. CONCO CORRENTE PERSONALE O QUELLO PER LE IMPRESE?

RACHUNEK BANKOWY PRZEDSIĘBIORCY- OSOBISTY CZY FIRMOWY?


Rachunek bankowy przedsiębiorcy służy do rozliczeń z kontrahentami, do opłacania składek ZUS i podatków.
Częstym pytaniem jakie zadają sobie osoby fizyczne zarejestrowane w CEIDG, to czy mają obowiązek otwierać "specjalne", czyli odrębne konto na potrzeby działalności gospodarczej, czy też mogą np. używać własnego, osobistego konta bankowego. Wg przepisów takie rozwiązanie jest możliwe. Polskie prawo nie zabrania korzystania z rachunku osobistego do rozliczeń z prowadzonej działalności gospodarczej. Często jest to spora oszczędność dla przedsiębiorcy. Prowadzenie osobistego rachunku bankowego kosztuje dużo mniej niż tzw. "konta firmowego". Warunkiem jest to, że konto musi mieć tylko jednego posiadacza, tzn. osobę przedsiębiorcy. Rachunek otworzony np. na potrzeby małżonków, nie może być używany do potrzeb działalności gospodarczej. 

Wg informacji, które znajdziemy na portalu www.biznes.gov.pl używanie osobistego konta bankowego na potrzeby działalności gospodarczej ma także swoje minusy. Z rachunku osobistego wykonujemy zarówno operacje "prywatne" jak i firmowe, co może spowodować "bałagan" i błędy w wyłonieniu transakcji firmowych i prywatnych. Musimy także wiedzieć, że od odsetek ze środków jakie posiadamy na kontach bankowych jako osoby fizyczne, zapłacimy podatek w wysokości 19% (tzw. podatek Belki).

Może się też zdarzyć, że bank, w którym mamy konto osobiste zastrzeże sobie, że nie będzie obsługiwał transakcji z działalności gospodarczej z konta osobistego.

Bardzo ważnym obowiązkiem, o jakim musimy pamiętać to zgłoszenie numeru konta do Urzędu Skarbowego.


CONTO CORRENTE PERSONALE O AZIENDALE?
Il conto bancario serve all'imprenditore per effettuare i pagamenti ai fornitori, versare i contributi previdenziali e le imposte.

Una domanda frequente che si pongono le persone fisiche che svolgono l'attività d'impresa registrata presso il CEIDG è la seguente: "Sono obbligato ad aprire un conto corrente aziendale, dedicato solamente alle transazioni del business, o posso approfittare del mio conto corrente personale e utilizzarlo anche ai fini aziendali"?
La legge polacca non vieta l'utilizzo del conto corrente personale ai fini aziendali. 

Usare il conto corrente personale è spesso un risparmio significativo per l'imprenditore. La gestione del conto bancario personale costa molto meno del cosiddetto "conto aziendale".
Il solo limite imposto dalla legge è che il conto corrente privato che vogliamo usare ai fini d'impresa, deve avere un solo titolare, cioè la persona dell'imprenditore. Un conto bancario intitolato ad esempio ai coniugi, non può essere utilizzato a fini aziendali. 


Secondo le indicazioni che troveremo sul portale www.biznes.gov.pl, l'uso di un conto corrente personale a fini commerciali ha anche i suoi svantaggi. Dal conto corrente personale effettuiamo sia le operazioni private che quelle aziendali. Questo può rendere difficile la classificazione univoca delle transazioni relative all'impresa. Dobbiamo anche sapere che usando il conto bancario personale pagheremo una tassa del 19% sugli interessi attivi che sono calcolati sui fondi che deteniamo sui conti bancari delle persone fisiche (la cosiddetta imposta di Belka) .

Può anche accadere che la banca in cui abbiamo aperto il nostro conto personale si riserva il diritto di non gestire le transazioni aziendali effettuate dal conto "privato".

Un adempimento molto importante di cui ci dobbiamo ricordare è di informare l'Agenzia delle Entrate sul numero di conto corrente che useremo ai fini imprenditoriali.


L`autore: Anna Czerwinska, laureata in Economia aziendale presso l` Università dEconomia ed Innovazione di Lublino e l`Università Carlo Bo ad Urbino, traduttrice iscritta sulla lista dei periti presso la Camera di Commercio a Macerata in Italia, email: a.czerwinska@firmissima.com
www.firmissima.com


L`autore del testo si impegna a fornire le informazioni aggiornate e curate con la massima scrupolosità e diligenzaI contenuti presenti in questo sito sono  puramente informativi e l`autore non rilascia alcuna dichiarazione né garanzia, in merito alla precisione o completezza delle informazioni presenti in questo sito.


Commenti

Post popolari in questo blog

PIT 2018 DOCHODY Z PRACY WE WŁOSZECH - KIEDY I JAK ROZLICZYĆ JE W POLSCE?

LE 10 NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI NELLE NORME POLACCHE A PARTIRE DAL 2018 - COMPENDIO

PROWADZIĆ FIRMĘ W POLSCE cz.1 - FARE IMPRESA IN POLONIA PARTE 1.