PROWADZIĆ FIRMĘ W POLSCE cz.1 - FARE IMPRESA IN POLONIA PARTE 1.


PROWADZIĆ BIZNES W POLSCE
Podstawowe informacje cz.1.

Aktualizacja: 10.01.2018


W serii artykułów zatytułowanych „Prowadzić firmę w Polsce”,  znajdziesz podstawowe informacje o tym jak otworzyć działalność gospodarczą w naszym kraju, opracowane na podstawie bieżących przepisów oraz informacji opublikowanych w serwisie biznes .
Jeżeli podjąłeś decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej, zapraszam Cię do zapoznania się z krokami jakie musisz wykonać, by zostać przedsiębiorcą w naszym kraju. 

Polska wprowadza szereg rozwiązań aby ułatwić i zachęcić zagranicznym inwestorom prowadzenie biznesu. Jednym z nich są specjalne strefy ekonomiczne (tu znajdziesz mapę SSE). Inwestorzy zagraniczni mogą także skorzystać ze wsparcia międzynarodowych Izb handlowych czy rządowych biur wspierających programy inwestycyjne oraz wymianę międzynarodową.

Przed rejestracją firmy warto jest dowiedzieć się, czy na Twoją działalność możesz otrzymać dofinansowanie, zwłaszcza w fazie otwierania firmy.

Koniecznym krokiem jest także sprawdzenie, czy dla wybranej przez Ciebie działalności nie będą konieczne dodatkowe pozwolenia czy wymogi prawne (np.licencje, koncesje itp).
Hasło "firma w jeden dzień", które tak często słyszymy, jest bardzo nośne. Jest ono jednak dalekie od tego, ile realnie czasu należy poświęcić, aby zaplanować i uruchomić działalność gospodarczą. 


Opracowanie: Anna Czerwińska, absolwentka Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino, wpisana na listę tłumaczy przy Izbie Handlowej w Maceracie we Włoszech, email: a.czerwinska@firmissima.com www.firmissima.com
Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.


FARE IMPRESA IN POLONIA
Informazioni essenziali parte 1. 

Aggiornamento: 10.01.2018


In questa serie di articoli intitolata “FARE IMPRESA IN POLONIA” troverete le informazioni essenziali su come avviare l`attività d`impresa in Polonia. 
Il materiale è basato sulle norme polacche vigenti e sulle indicazioni per gli imprenditori pubblicate sul portale www.biznes.gov.pl.
Se hai già deciso di fare l`impresa in Polonia, ti invito alla lettura di questo articolo dove troverai tutti  i passi indispensabili per diventare imprenditore nel nostro paese.
La Polonia introduce una serie di soluzioni per facilitare e incoraggiare gli investitori stranieri a gestire un'impresa nel nostro paese. Uno di questi incentivi sono le zone economiche speciali (qui troverete la mappa di SSE polacche http://sse.mapa.info.pl/ ). 
Gli investitori stranieri, tra cui quelli italiani, possono usufruire dei servizi delle Camere di commercio internazionali, italo-polacche (http://www.cciip.pl/IT/) o delle agenzie governative polacche che sostengono i programmi di investimento e degli scambi internazionali (www.italy.trade.gov.pl).


Prima di registrare un'azienda, vale la pena verificare se è possibile ricevere finanziamenti per la propria attività, in particolare durante la fase di apertura della società. 
Un passaggio necessario è anche quello di verificare se per il tipo di attività che si intende svolgere in Polonia non servono  licenze aggiuntive oppure degli ulteriori requisiti legali (ad esempio licenze, concessioni, ecc.) 


Lo slogan "apri un`impresa in un giorno", che viene spesso ripetuto in Polonia, fa un`ottima pubblicità. Tuttavia, non si avvicina minimamente al tempo che l`imprenditore deve effettivamente dedicare per pianificare e avviare un`attività.

Nelle parti successive dell`articolo, attraverseremo tutte le fasi da percorrere per diventare imprenditore in Polonia in più di un giorno.


Per leggere l`articolo completo “Fare impresa in Polonia”, siete invitati a consultare questo post. 


L`autore: Anna Czerwinska, laureata in Economia aziendale presso l` Università dEconomia ed Innovazione di Lublino e l`Università Carlo Bo a Urbino, traduttore iscritto sulla lista dei periti presso la Camera di Commercio a Macerata in Italia, email:a.czerwinska@firmissima.com
www.firmissima.com
L`autore del testo si impegna a fornire le informazioni aggiornate e curate con la massima scrupolosità e diligenzaI contenuti presenti in questo sito sono  puramente informativi e l`autore non rilascia alcuna dichiarazione né garanzia, in merito alla precisione o completezza delle informazioni presenti in questo sito.

Commenti

Post popolari in questo blog

PIT 2018 DOCHODY Z PRACY WE WŁOSZECH - KIEDY I JAK ROZLICZYĆ JE W POLSCE?

LE 10 NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI NELLE NORME POLACCHE A PARTIRE DAL 2018 - COMPENDIO