NOWA POLSKA KONSTYTUCJA BIZNESU I USTAWA PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW OD MARCA 2018 R.

KONSTYTUCJA BIZNESU I PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW
Articolo in italiano

26 stycznia 2018 Sejm RP przyjął najważniejszą ustawę wchodzącą w skład Konstytucji Biznesu-Prawo Przedsiębiorców. Zastąpi ona dotychczasową Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004r.

Oto najważniejsze zmiany dotyczące przedsiębiorców po pakietu ustaw Konstytucja Biznesu w Polsce:

Zmiany w relacjach przedsiębiorca - urzędnik.

1. Zastosowanie będzie miała zasada co nie jest prawnie zabronione, jest dozwolone. Przedsiębiorca będzie miał wolność prowadzenia działalności a  limitem jego działalności będzie nie łamanie obowiązujących przepisów. 
2. Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy. Oznacza to, że przedsiębiorca nie będzie zobowiązany udowodnić swojej uczniwości. Jeżeli będą istniały wątpliwości w konkretnych przypadkach, sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy.
3. Przyjazna interpretacja przepisów. Jeżeli przepisy nie będą jasne, ich rozstrzygnięcię odbędzie się na korzyść przedsiębiorcy.
4. Zasada proporcjonalności. Urząd nie będzie już mógł nałożyć kar, które są niezusadanionym obciążeniem dla przedsiębiorcy. Kolejną nowością jest wprowadzenie zasady, że Urząd nie będzie mógł żądać od przedsiębiorcy dokumentów, które już posiada.
5. Powołanie Rzecznika dla MSP, (dla małych i średnich przedsiębiorców). Zadaniem rzecznika, apolitycznego i powoływanego na 6letnią kadencję będzie wnioskowanie do ministrów o wyjaśnienie najtrudniejszych przepisów, stanie na straży przestrzegania praw przedsiębiorców, opiniowanie istotnych dla nich aktów prawnych.

Pakiet startowy przy zakładaniu firmy. 
Konstytucja Biznesu przewiduje dwa ułatwienia dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą-

1) działalność nierejestrową2) 6 miesięcy zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne.

Działalność nierejestrowa.
Dzięki Konstytucji Biznesu wprowadzona zostaje tzw. działalność nierejestrowa. Nie trzeba będzie zakładać firmy jeżeli prowadzi się działalność na niewielką skalę osiągając mniej niż połowa minimalnego wynagrodzenia. Od takich przychodów nie zapłacimy także składki ZUS, gdyż nie będziemy podlegali obowiązkowi rejestracji. Od działalności nierejestrowej zapłacimy podatek dochodowy naliczony na zasadach ogólnych.  

Pakiet na start - 6 pierwszych miesięcy działalności bez składek na ubezpieczenie społeczne.

Przedsiębiorca rozpoczynajcy działalność będzie miał 6 miesięcy na zgłoszenie się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Do tej pory miał na to 7 dni. Po okresie pierwszych 6 miesięcy, przez 2 kolejne lata będzie mógł skorzystać z tzw. małego ZUS-u. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej, którą należy opłacać. Będzie można ją odliczyć od podatku. 

Zawieszanie działalności gospodarczej
Dzięki wprowadzonym zmianom, także przedsiębiorca zatrudniający pracowników będzie mógł zawiesić działalność gospodarczą. Okres zawieszenia może być dłuższy niż 24 miesiące. Można też wnioskować o zawieszenie działalności na czas nieokreślony. Kiedy minie termin zawieszenia, przedsiębiorca, który nie złoży na czas wniosku o odwieszenie, nie będzie już wykreślany z rejestru, jak odbywało się to do tej pory. Kiedy upłynie termin zawieszenia, działalność zostanie wznowiona automatycznie. 

Działalność reglamentowana.

Uporządkowany zostanie również katalog form działalności reglamentowanej. Bez zmian pozostaną trzy podstawowe formy tych działalności:
1.koncesja,
2.zezwolenie,
3.rejestr działalności regulowanej.

W przypadku zezwoleń  stosowana będzie zasada, że wydawane one będą wtedy, kiedy przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, nie może ono natomiast mieć charakteru uznaniowego. 

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców

Dotychczas regulacje prawne dotyczące przedsiębiorców zagranicznych obecnych w Polsce znajdowały się w trzech różnych regulacjach prawnych, niektóre z nich były niespójne. Wraz z uchwaleniem Konstytucji Biznesu, wszystkie te normy znajdą się w jednym dokumencie ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konstytucja Biznesu zacznie obowiązywać od 1 marca 2018 r. zaś regulacja "ulga na start" od 31 marca 2018r.


Opracowanie: Anna Czerwińska, absolwentka Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino, wpisana na listę tłumaczy przy Izbie Handlowej w Maceracie we Włoszech, email: a.czerwinska@firmissima.com www.firmissima.com
Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Źródła: www.ksiegowosc.infor.pl, www.biznes.gov.plServizi per le imprese fra Italia e Polonia

Commenti

Post popolari in questo blog

PIT 2018 DOCHODY Z PRACY WE WŁOSZECH - KIEDY I JAK ROZLICZYĆ JE W POLSCE?

LE 10 NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI NELLE NORME POLACCHE A PARTIRE DAL 2018 - COMPENDIO

PROWADZIĆ FIRMĘ W POLSCE cz.1 - FARE IMPRESA IN POLONIA PARTE 1.