LE NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI NELLE NORME POLACCHE A PARTIRE DAL 2018 - NOVITÀ NEL PROGRAMMA FAMIGLIA 500+ ZMIANY W PROGRAMIE RODZINA 500+


6. NOVITÀ NEL PROGRAMMA FAMIGLIA 500+


Nel 2018, ci saranno  novità nel programma di punta del governo polacco, la Famiglia 500 plus. I cambiamenti consistono nell'eliminare i casi in cui un genitore dichiara in modo illegittimo di far crescere i figli da solo escludendo in tale modo l'altro genitore dal nucleo familiare e non tenendo conto del suo reddito. Dopo le modifiche nel programma, una persona che si dichiara un genitore single dovrà documentare di aver chiesto un`assegno familiare per il figlio dall'altro genitore. Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 1 ° agosto 2018.
L`autore: Anna Czerwinska, laureata in Economia aziendale presso l` Università di Economia ed Innovazione di Lublino e l`Università Carlo Bo a Urbino, traduttore iscritto sulla lista dei periti presso la Camera di Commercio a Macerata in Italia, email:a.czerwinska@firmissima.com, www.firmissima.com
L`autore del testo si impegna a fornire le informazioni aggiornate e curate con la massima scrupolosità e diligenza. I contenuti presenti in questo sito sono  puramente informativi e l`autore non rilascia alcuna dichiarazione né garanzia, in merito alla precisione o completezza delle informazioni presenti in questo sito.
6. Zmiany w programie Rodzina 500 plus

W 2018 r. czekają nas nowości we flagowym programie rządu, czyli Rodzina 500 plus. Zmiany mają wyeliminować przypadki, kiedy deklaruje się niezgodnie ze stanem faktycznym samotne wychowanie dziecka, wyłączając drugiego rodzica ze składu rodziny oraz nie uwzględniając jego dochodu. Osoba deklarująca samotne wychowywanie dziecka będzie musiała ustalić alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Nowa regulacja ma wejść w życie 1 sierpnia 2018 roku.
Jak złożyć wniosek o "Rodzina 500 plus"? 
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/
Opracowanie: Anna Czerwińska, absolwentka Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino, wpisana na listę tłumaczy przy Izbie Handlowej w Maceracie we Włoszech, email: a.czerwinska@firmissima.com
www.firmissima.com 
Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń

Post popolari in questo blog

PIT 2018 DOCHODY Z PRACY WE WŁOSZECH - KIEDY I JAK ROZLICZYĆ JE W POLSCE?

LE 10 NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI NELLE NORME POLACCHE A PARTIRE DAL 2018 - COMPENDIO

PROWADZIĆ FIRMĘ W POLSCE cz.1 - FARE IMPRESA IN POLONIA PARTE 1.