LE NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI NELLE NORME POLACCHE A PARTIRE DAL 2018 - NEGOZI CHIUSI DI DOMENICALE NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI NELLE NORME POLACCHE A PARTIRE DAL  2018.
In Polonia, dal 2018, entreranno in vigore molte nuove norme che riguarderanno gli imprenditori, gli impiegati e i consumatori. Avremo i cambiamenti nelle tasse, nell`assicurazione sanitaria, ci saranno novità nel mondo del lavoro e della politica sociale.
Ecco alcuni di questi cambiamenti:

1. NEGOZI CHIUSI DI DOMENICA

Il disegno di legge sul divieto di commercio di domenica, che ha suscitato molte polemiche in Polonia, entrerà in vigore probabilmente dal 1 ° marzo 2018. Si aspetta la firma del presidente della Repubblica di Polonia sul testo della legge.
Il divieto di commercio si applicherà per due domeniche al mese (la prima e l`ultima) mentre durante altre due domeniche potremmo fare la spesa. Ai sensi dell`art.6 comma 1 della Legge, dal divieto di commercio domenicale saranno esclusi 24 tipi di attività commerciali, in particolare: stazioni di erogazione carburanti, panifici, uffici postali, negozi di souvenir e devozionali, fiorai, e-commerce, cliniche per animali, punti vendita situati nelle stazioni ferroviarie, stazioni degli autobus e negli aeroporti e molti altri.

Chiunque, contrariamente al divieto, incarichi un dipendente a prestare attività lavorativa di domenica o in un giorno festivo, è soggetto ad una multa da 1.000 a 100. 000 PLN.
L`autore: Anna Czerwinska, laureata in Economia aziendale presso l` Università di Economia ed Innovazione di Lublino e l`Università Carlo Bo a Urbino, traduttore iscritto sulla lista dei periti presso la Camera di Commercio a Macerata in Italia, email:a.czerwinska@firmissima.com
www.firmissima.com
L`autore del testo si impegna a fornire le informazioni aggiornate e curate con la massima scrupolosità e diligenza. I contenuti presenti in questo sito sono  puramente informativi e l`autore non rilascia alcuna dichiarazione né garanzia, in merito alla precisione o completezza delle informazioni presenti in questo sito.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W POLSKICH PRZEPISACH W 2018 R.
Od 2018 roku będzie obowiązywać w Polsce wiele nowych przepisów dla przedsiębiorców, pracowników i konsumentów. Zmiany dotyczą podatków, ubezpieczeń zdrowotnych, rynku pracy i polityki społecznej. Oto niektóre z nich:

1. Zakaz handlu w niedziele

Projekt ustawy o zakazie handlu w niedzielę, który budził w Polsce wiele kontrowersji, będzie obowiązywał prawdopodobnie od 1 marca 2018r. Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP.
Zakaz handlu ma dotyczyć 2 niedziel w miesiącu (pierwszej i ostatniej). W pozostałe niedziele będziemy mogli robić zakupy. Zgodnie z art.6.1. Ustawy zakaz handlu w niedzielę nie będzie dotyczył 24 typów placówek, m.in. stacji paliw, piekarni, placówek pocztowych, sklepów z upominkami i dewocjonaliami, kwiaciarni, sklepów internetowych, lecznic dla zwierząt, placówek handlowych zlokalizowanych na dworcach autobusowych, kolejowych i lotniskach oraz wielu innych.
Kto, wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, powierza wykonywanie takiej pracy pracownikowi lub zatrudnionemu, podlega karze grzywny w wysokości od 1 000 do 100 000 zł. 
Opracowanie: Anna Czerwińska, absolwentka Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino, wpisana na listę tłumaczy przy Izbie Handlowej w Maceracie we Włoszech, email: a.czerwinska@firmissima.com
www.firmissima.com
Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. 

Post popolari in questo blog

PIT 2018 DOCHODY Z PRACY WE WŁOSZECH - KIEDY I JAK ROZLICZYĆ JE W POLSCE?

LE 10 NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI NELLE NORME POLACCHE A PARTIRE DAL 2018 - COMPENDIO

PROWADZIĆ FIRMĘ W POLSCE cz.1 - FARE IMPRESA IN POLONIA PARTE 1.